QILICHBOZLIK NAZARIYASI VAUSLUBIYATI

Qilichbozlik sport turi vositalari uslubiyati, tamoyillari, mashg’ulotlar va musobakalarni tashkil qilish va o’tkazish, qilichbozlik texnikasiga o’rgatish, qilichbozlik mashg’ulotining asoslari bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirishdir