KASBIY PSIXOLOGIYA

Kasbiy psixologiya” kkasb psixologiyasi fani bilan tanishtirish, ularga kasbiy faoliyatida zarur bo‘ladigan kasb psixologiyasiga oid bilimlarni berish, kerakli o‘quvlarni shakllantirish va ko‘nikmalarni hosil qilishdir. Kursning asosiy vazifalariga bakalavrlarni pedagogik faoliyatning ta’lim va tarbiya yo‘nalishlarida shaxsning o‘z qobiliyat va iqtidorini o‘stirish yo‘llariga o‘rgatish; pedagogik jamoalardagi faoliyatda o‘quvchi shaxsiga psixologik ta’sir ko‘rsatish. kasb psixologiyasi fanining nazariy- metodologik va tabiiy-ilmiy asoslarini o‘rganish; umumfalsafiy bilish tamoyillari – umumiy o‘zaro aloqadorlik, taraqqiyot, determinizm hamda psixologik tadqiqot tamoyillaridan hisoblangan sistemali va shaxsga yondoshuvning o‘ziga xosligini o‘zlashtirish; kasbiy psixodiagnostik jarayon asoslarini, shaxsning xususiyatlarini, psixik holatini, muomala va tasavvurning qonuniyatlarini o‘zlashtirish; shuningdek, kasb tanlash, kasbga yo‘naltirish, kasbiy kamolotga doir psixologik konsepsiyalarni o‘rganishdan ibora